Rasfoire documente

Decizia 1/2020 privind convocarea Camerei Deputaţilor şi a Senatului în sesiune extraordinară

publicat in M.Of. 41 din 21-ian-2020

Hotarirea 34/2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ''Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, judeţul Sibiu, municipiul Mediaş, str. Gheorghe Lazăr fn''

publicat in M.Of. 41 din 21-ian-2020

Decizia 72/2020 privind numirea domnului Dragoş Cosmin Lucian Preda în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 41 din 21-ian-2020

Decizia 73/2020 pentru numirea domnului Gheorghe Păsat în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei

publicat in M.Of. 41 din 21-ian-2020

Decizia 74/2020 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 229/2013 privind stabilirea componenţei Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor

publicat in M.Of. 41 din 21-ian-2020

Decizia 75/2020 privind constituirea Grupului de lucru interministerial în domeniul anti-doping

publicat in M.Of. 41 din 21-ian-2020

Ordinul 77/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005 pentru aprobarea Reglementărilor privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România - RNTR 1

publicat in M.Of. 41 din 21-ian-2020