Rasfoire documente

Decizia 246/2020 privind desemnarea domnului Virgil Guran, consilier de stat pentru ordine publică, siguranţa cetăţeanului şi securitate naţională în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în calitate de coordonator, la nivel naţional, al activităţilor privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice

publicat in M.Of. 416 din 19-mai-2020

Legea 59/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 416 din 19-mai-2020

Decretul 266/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 416 din 19-mai-2020

Legea 60/2020 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

publicat in M.Of. 416 din 19-mai-2020

Decretul 267/2020 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

publicat in M.Of. 416 din 19-mai-2020

Decretul 268/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

publicat in M.Of. 416 din 19-mai-2020

Decizia 59/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 591 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991

publicat in M.Of. 416 din 19-mai-2020

Ordonanta urgenta 74/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012

publicat in M.Of. 416 din 19-mai-2020

Hotarirea 384/2020 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 416 din 19-mai-2020

Decizia 247/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă

publicat in M.Of. 416 din 19-mai-2020

Regulament din 2020 de organizare şi funcţionare a Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă

publicat in M.Of. 416 din 19-mai-2020

Ordinul 1961/2020 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală de până la 4 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligaţiuni, cu maturităţi de 5 ani sau mai mult şi 10 ani în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes'' şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

publicat in M.Of. 416 din 19-mai-2020

Legea 61/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

publicat in M.Of. 416 din 19-mai-2020