Rasfoire documente

Hotarirea 359/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - UM 0849 Sinaia

publicat in M.Of. 403 din 16-mai-2020

Hotarirea 374/2020 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Dâmboviţa din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 403 din 16-mai-2020

Hotarirea 375/2020 privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MFP 40163 şi 152346, aflate în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Gorj

publicat in M.Of. 403 din 16-mai-2020

Ordinul 3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă

publicat in M.Of. 403 din 16-mai-2020

Ordinul 831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă

publicat in M.Of. 403 din 16-mai-2020