Rasfoire documente

Decizia 581/2019 [A/A] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în redactarea anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 213 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017

publicat in M.Of. 40 din 21-ian-2020

Decizia 599/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 65 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

publicat in M.Of. 40 din 21-ian-2020

Hotarirea 29/2020 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 40 din 21-ian-2020

Decizia 69/2020 privind eliberarea doamnei Daniela Zaharia din funcţia de preşedinte al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO

publicat in M.Of. 40 din 21-ian-2020

Decizia 70/2020 privind eliberarea domnului Ani Matei din funcţia de secretar general al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO

publicat in M.Of. 40 din 21-ian-2020

Decizia 71/2020 privind numirea doamnei Daniela Zaharia în funcţia de secretar general al Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO

publicat in M.Of. 40 din 21-ian-2020

Ordinul M.2/2020 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.109/2011 pentru aprobarea Normelor privind închirierea unor imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în proprietatea publică a statului

publicat in M.Of. 40 din 21-ian-2020

Ordinul 81/2020 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor Publice a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală de până la 3 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligaţiuni, cu maturităţi de 12 ani şi 30 ani, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes'' şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

publicat in M.Of. 40 din 21-ian-2020