Rasfoire documente

Metodologie din 2020 de atestare a unităţilor specializate să elaboreze amenajamente silvice

publicat in M.Of. 408 din 18-mai-2020

Decizia 245/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Cecilia Văduva a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 408 din 18-mai-2020

Ordinul 130/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2020 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2020

publicat in M.Of. 408 din 18-mai-2020

Ordinul 1011/2020 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a unităţilor specializate să elaboreze amenajamente silvice

publicat in M.Of. 408 din 18-mai-2020

Decizia 151/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României

publicat in M.Of. 408 din 18-mai-2020

Hotarirea 380/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 408 din 18-mai-2020

Decizia 243/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Marian Niculescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 408 din 18-mai-2020

Decizia 244/2020 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Mariana Cristea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 408 din 18-mai-2020