Rasfoire documente

Decizia 107/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 39 alin. (16) şi (17) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

publicat in M.Of. 390 din 14-mai-2020

Decizia 814/2020 pentru aprobarea Elementelor principale ale contractelor de servicii publice de transport feroviar de călători

publicat in M.Of. 390 din 14-mai-2020

Ordinul 1722/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 890/2020 pentru aprobarea Procedurii de comercializare a benzinei şi motorinei pe perioada stării de urgenţă pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 390 din 14-mai-2020

Ordinul 4244/2020 pentru modificarea şi completarea calendarului şi a metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2020-2021, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.277/2020

publicat in M.Of. 390 din 14-mai-2020

Ordinul 533/2020 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, prelungirea aplicării prevederilor acestora şi prorogarea unui termen

publicat in M.Of. 390 din 14-mai-2020

Ordinul 538/2020 pentru completarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 507/2015

publicat in M.Of. 390 din 14-mai-2020

Decizia 754/2020 pentru aprobarea modalităţii de alocare transfrontalieră a costurilor aferente proiectului de interes comun nr. 6.20.4 - ''Unitate de stocare Depomureş, România'' - faza 1, parte a grupului de proiecte 6.20 - Creşterea capacităţii de stocare în Europa de Sud-Est, iniţiat de S.C. DEPOMUREŞ - S.A.

publicat in M.Of. 390 din 14-mai-2020

Ordinul 808/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 577/2020 privind desemnarea din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti a coordonatorilor pentru gestionarea situaţiei COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României

publicat in M.Of. 390 din 14-mai-2020