Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 381 din 12-mai-2020

Ordonanta urgenta 61/2020 privind completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

publicat in M.Of. 381 din 12-mai-2020

Ordinul 965/2020 privind actualizarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 146/2020

publicat in M.Of. 381 din 12-mai-2020

Ordinul 4156/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior

publicat in M.Of. 381 din 12-mai-2020

Regulament-Cadru din 2020 privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior

publicat in M.Of. 381 din 12-mai-2020

Actul din 2020 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor

publicat in M.Of. 381 din 12-mai-2020

Ordinul 4220/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ

publicat in M.Of. 381 din 12-mai-2020

Ordinul 769/2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ

publicat in M.Of. 381 din 12-mai-2020