Rasfoire documente

Instructiunile 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 388 din 14-mai-2020

Ordinul 850/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Uzina Mecanică Cugir'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 388 din 14-mai-2020

Ordinul 908/2020 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/545 al Comisiei din 4 aprilie 2018 de instituire a modalităţilor practice pentru procesul de autorizare a vehiculelor feroviare şi de autorizare de tip a vehiculelor feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/797 a Parlamentului European şi a Consiliului

publicat in M.Of. 388 din 14-mai-2020

Ordinul 909/2020 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/779 al Comisiei din 16 mai 2019 de stabilire a unor dispoziţii detaliate privind un sistem de certificare a entităţilor responsabile cu întreţinerea vehiculelor în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 445/2011 al Comisiei

publicat in M.Of. 388 din 14-mai-2020

Norma 26/2020 privind activitatea de depozitare şi custodie a activelor fondurilor de pensii ocupaţionale şi de modificare a unor norme ale Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 388 din 14-mai-2020

Anexa 3/2020 la Norma nr. 26/2020 - MODEL-CADRU din al contractului de depozitare

publicat in M.Of. 388 din 14-mai-2020

Ordinul 1903/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Uzina Mecanică Cugir'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 388 din 14-mai-2020

Ordinul 792/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Uzina Mecanică Cugir'' - S.A. - filiala Companiei Naţionale ROMARM - S.A.

publicat in M.Of. 388 din 14-mai-2020