Rasfoire documente

Legea 52/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 386 din 13-mai-2020

Decretul 258/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 386 din 13-mai-2020

Decizia 102/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 371 din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 386 din 13-mai-2020

Decizia 104/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 386 din 13-mai-2020

Ordinul 991/2020 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Depozitarul Central - S.A.

publicat in M.Of. 386 din 13-mai-2020

Ordinul 1676/C/2020 privind prelungirea aplicării, în anul 2020, a Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare şi a Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.291/C/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, precum şi privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.415/C/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 386 din 13-mai-2020

Ordinul 75/2020 privind stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii capitalului investit aplicate la stabilirea tarifelor pentru serviciile de distribuţie, de transport şi de sistem a energiei electrice şi gazelor naturale până la sfârşitul perioadei a patra de reglementare şi de modificare a unor acte normative emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 386 din 13-mai-2020