Rasfoire documente

Hotarirea 357/2020 privind modificarea şi completarea anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 378 din 12-mai-2020

Hotarirea 363/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Avioane Craiova'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 378 din 12-mai-2020

Hotarirea 366/2020 privind actualizarea valorilor de inventar şi a adreselor poştale ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Bistriţa-Năsăud, Olt, Iaşi, Gorj, Timiş şi Dolj, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 378 din 12-mai-2020

Ordinul M.82/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.5/2015 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de sprijin al familiilor personalului din Ministerul Apărării Naţionale care participă la acţiuni militare

publicat in M.Of. 378 din 12-mai-2020

Ordinul 742/2020 privind modificarea punctului I din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.376/2016 pentru aprobarea Planurilor regionale de servicii de sănătate

publicat in M.Of. 378 din 12-mai-2020

Ordinul 840/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Minprest Serv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 378 din 12-mai-2020

Ordinul 1904/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Minprest Serv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 378 din 12-mai-2020

Ordinul 794/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Minprest Serv - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 378 din 12-mai-2020