Rasfoire documente

Decizia 576/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 147^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 376 din 11-mai-2020

Hotarirea 368/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil din domeniul public al statului, pentru retragerea calităţii de reşedinţă oficială atribuite unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Regiei Autonome ''Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat'' şi atribuirea acestuia în folosinţa gratuită a Asociaţiei Casa Majestăţii Sale

publicat in M.Of. 376 din 11-mai-2020

Ordinul 767/2020 privind aprobarea condiţiilor de funcţionare a cabinetelor stomatologice pentru efectuarea intervenţiilor stomatologice de urgenţă, precum şi măsurile de prevenţie necesare în perioada stării de urgenţă determinate de epidemia de COVID-19

publicat in M.Of. 376 din 11-mai-2020

Ordinul 910/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 630/2007 privind modul de reglementare a domeniului aeronauticii civile cu aeronave ultrauşoare din România

publicat in M.Of. 376 din 11-mai-2020

Ordinul 1926/2020 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import şi exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020

publicat in M.Of. 376 din 11-mai-2020