Rasfoire documente

Hotarirea 347/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.438/2009 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 361 din 06-mai-2020

Decizia 821/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 539 alin. (2) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 361 din 06-mai-2020

Decizia 112/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 215 alin. (7) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 361 din 06-mai-2020

Hotarirea 346/2020 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Cluj, Alba, Braşov, Timiş şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 361 din 06-mai-2020

Hotarirea 350/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 361 din 06-mai-2020

Decizia 238/2020 privind numirea domnului Daniel Baciu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naţionale de Pensii Publice şi preşedinte al consiliului de administraţie

publicat in M.Of. 361 din 06-mai-2020

Decizia 239/2020 privind numirea doamnei Andreea Kohalmi-Szabo în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Administraţiei Fondului pentru Mediu

publicat in M.Of. 361 din 06-mai-2020

Ordinul 932/2020 privind măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/763 al Comisiei din 9 aprilie 2018 de stabilire a modalităţilor practice pentru emiterea certificatelor unice de siguranţă pentru întreprinderile feroviare în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 653/2007 al Comisiei şi a Regulamentului delegat (UE) 2018/762 al Comisiei din 8 martie 2018 de stabilire a unor metode comune de siguranţă privind cerinţele sistemului de management al siguranţei, în temeiul Directivei (UE) 2016/798 a Parlamentului European şi a Consiliului, şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.158/2010 şi (UE) nr. 1.169/2010 ale Comisiei şi eliberarea certificatelor unice de siguranţă operatorilor de transport feroviar pentru efectuarea serviciilor de transport feroviar de călători şi/sau de marfă pe căile ferate din România

publicat in M.Of. 361 din 06-mai-2020

Ordinul 3980/2020 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Galaţi

publicat in M.Of. 361 din 06-mai-2020