Rasfoire documente

Decizia 628/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 11 teza întâi raportate la dispoziţiile art. 1 alin. (3), art. 3, art. 5 alin. (2) şi ale art. 10, a dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. b) şi celor ale art. 11 teza a doua din Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite

publicat in M.Of. 360 din 06-mai-2020

Ordinul 168/2020 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare

publicat in M.Of. 360 din 06-mai-2020

Procedura din 2020 de mediere şi documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare

publicat in M.Of. 360 din 06-mai-2020

Ordinul 3985/2020 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Piticul Curajos'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 360 din 06-mai-2020

Ordinul 3986/2020 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''postliceal'', domeniul ''sănătate şi asistenţă pedagogică'', calificările profesionale ''asistent medical de laborator'', ''asistent medical de radiologie'', ''asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 360 din 06-mai-2020

Ordinul 3993/2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare

publicat in M.Of. 360 din 06-mai-2020

Metodologie din 2020 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare

publicat in M.Of. 360 din 06-mai-2020

Contract din 2020 de management privind concursul de ocupare a funcţiilor de inspector şcolar

publicat in M.Of. 360 din 06-mai-2020