Rasfoire documente

Decizia 64/2020 pentru numirea domnului Dragoş Mihael Ciuparu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Ordinul 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Decizia 676/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 367 alin. (9) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Decizia 693/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 100 alin. (3) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, art. I pct. 35 lit. e) teza a VII-a din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi ale art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Ordonanta urgenta 3/2020 pentru completarea art. 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Hotarirea 27/2020 pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Hotarirea 28/2020 pentru modificarea poziţiei nr. 32 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului şi pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Sălaj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Hotarirea 31/2020 privind actualizarea valorilor unor imobile cuprinse în anexa nr. 19 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Prezidenţiale

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Hotarirea 32/2020 privind acordarea cetăţeniei române domnului Manumua Tevita

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Decizia 60/2020 privind eliberarea domnului Ion Gabriel Bratu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Decizia 61/2020 privind eliberarea doamnei Graziela Elena Vâjială din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Decizia 62/2020 privind eliberarea domnului Gabriel Costache din funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020

Decizia 63/2020 pentru numirea domnului Alexandru Mutruc în funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 36 din 20-ian-2020