Rasfoire documente

Decizia 862/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 368 din 07-mai-2020

Decizia 45/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 368 din 07-mai-2020

Hotarirea 355/2020 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Anghel Saligny'' al Judeţului Vrancea

publicat in M.Of. 368 din 07-mai-2020

Hotarirea 356/2020 pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industrie alimentară, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 325/2019

publicat in M.Of. 368 din 07-mai-2020

Ordinul 752/2020 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuţiei în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenţia apariţiei afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 368 din 07-mai-2020

Ordinul 926/2020 privind inspecţiile obligatorii la navele de pasageri de tip Ro-Ro, precum şi la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat

publicat in M.Of. 368 din 07-mai-2020