Rasfoire documente

Ordinul 523/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 366 din 07-mai-2020

Ordinul 743/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

publicat in M.Of. 366 din 07-mai-2020

Hotarirea 18/2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii şi Eurogroup - răspunsul economic coordonat la epidemia de COVID-19 COM (2020) 112 final

publicat in M.Of. 366 din 07-mai-2020

Ordinul 3988/2020 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ ''postliceal'', domeniul ''sănătate şi asistenţă pedagogică'', calificarea profesională ''asistent medical de radiologie'' din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară ''Domniţa Ruxandra'' din municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 366 din 07-mai-2020

Hotarirea 9/2020 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali din 24 aprilie 2020

publicat in M.Of. 366 din 07-mai-2020