Rasfoire documente

Hotarirea 340/2020 pentru modificarea şi completarea titlului VII ''Taxa pe valoarea adăugată'' din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

publicat in M.Of. 364 din 06-mai-2020

Hotarirea 344/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Regiei Autonome ''Monetăria Statului'', aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 364 din 06-mai-2020

Hotarirea 352/2020 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni

publicat in M.Of. 364 din 06-mai-2020

Hotarirea 353/2020 pentru modificarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.017/2018

publicat in M.Of. 364 din 06-mai-2020

Ordinul 733/2020 privind completarea Listei medicamentelor, materialelor sanitare, echipamentelor medicale, echipamentelor de protecţie, a serviciilor, combustibililor şi lubrifianţilor pentru parcul auto, pentru care se organizează proceduri de achiziţie centralizate la nivel naţional, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 658/2013

publicat in M.Of. 364 din 06-mai-2020

Ordinul 750/2020 privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 334/2020 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, în vederea acordării de către România a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, precum şi reglementarea asigurării transportului şi livrării produselor care fac obiectul ajutorului umanitar extern

publicat in M.Of. 364 din 06-mai-2020

Ordinul 1918/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii mai 2020

publicat in M.Of. 364 din 06-mai-2020

Rectificare din 2020 la Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2018, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Alianţa Liberalilor şi Democraţilor - ALDE, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 25 aprilie 2019, la Situaţia cuantumului total al cotizaţiilor primite în anul 2018

publicat in M.Of. 364 din 06-mai-2020

Ordinul 67/2020 privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 334/2020 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, în vederea acordării de către România a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova, precum şi reglementarea asigurării transportului şi livrării produselor care fac obiectul ajutorului umanitar extern

publicat in M.Of. 364 din 06-mai-2020