Rasfoire documente

Anexa 9/2020 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul nr. 3992/2020 - CONTRACT DE MANAGEMENT

publicat in M.Of. 353 din 04-mai-2020

Anexa 10/2020 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul nr. 3992/2020 - CONTRACT DE MANAGEMENT

publicat in M.Of. 353 din 04-mai-2020

Decizia 233/2020 privind numirea domnului Dan Cîmpean în funcţia de director general al Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO

publicat in M.Of. 353 din 04-mai-2020

Ordinul 676/2020 privind aprobarea modelului şi a conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control şi autorizare în domeniul turismului

publicat in M.Of. 353 din 04-mai-2020

Ordinul 3992/2020 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic

publicat in M.Of. 353 din 04-mai-2020

Metodologie din 2020 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic

publicat in M.Of. 353 din 04-mai-2020

Anexa 8/2020 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin Ordinul nr. 3992/2020 - CONTRACT DE MANAGEMENT

publicat in M.Of. 353 din 04-mai-2020