Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 358 din 05-mai-2020

Ordinul 224/2020 pentru completarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, pentru modificarea Normelor privind buna reputaţie a stagiarilor în activitatea de audit financiar, a auditorilor financiari şi a firmelor de audit, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 89/2018, şi pentru modificarea Normelor privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 90/2018

publicat in M.Of. 358 din 05-mai-2020

Decizia 109/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 452 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 358 din 05-mai-2020

Hotarirea 301/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale ''Aeroporturi - Bucureşti'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 358 din 05-mai-2020

Hotarirea 341/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru oraşul Răcari, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 358 din 05-mai-2020

Hotarirea 342/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 358 din 05-mai-2020

Hotarirea 343/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Naţională a Sării - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 358 din 05-mai-2020

Decizia 236/2020 privind numirea doamnei Ruana Florina Ceauşescu în funcţia de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

publicat in M.Of. 358 din 05-mai-2020

Decizia 237/2020 privind numirea domnului Avram Fiţiu în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 358 din 05-mai-2020

Ordinul 3976/2020 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Sano Vita Active Kids'' din municipiul Râmnicu Vâlcea

publicat in M.Of. 358 din 05-mai-2020

Ordinul 4032/2020 privind modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 358 din 05-mai-2020

Hotarirea 8/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2019 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2020

publicat in M.Of. 358 din 05-mai-2020