Rasfoire documente

Ordinul 902/2020 privind prorogarea termenului prevăzut la subpct. 6.8 alin. (5) din Schema de ajutor de minimis din cadrul Programului Start-up Nation, aprobată prin Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 1.854/2018

publicat in M.Of. 342 din 28-apr-2020

Hotarirea 319/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 342 din 28-apr-2020

Hotarirea 320/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 342 din 28-apr-2020

Hotarirea 323/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea BĂIŢA - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 342 din 28-apr-2020

Ordinul 759/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Medserv Min - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 342 din 28-apr-2020

Regulamentul 8/2020 pentru adoptarea unor măsuri excepţionale aplicabile entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF - Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare pe perioada instituirii pe teritoriul României a stării de urgenţă generate de criza COVID-19

publicat in M.Of. 342 din 28-apr-2020

Ordinul 1868/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Medserv Min - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 342 din 28-apr-2020

Ordinul 751/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Medserv Min - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 342 din 28-apr-2020