Rasfoire documente

Hotarirea 322/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale ''Romtehnica'' - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 341 din 28-apr-2020

Hotarirea 328/2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti

publicat in M.Of. 341 din 28-apr-2020

Ordinul 750/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ''ROFERSPED'' - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă ''CFR Marfă'' - S.A. deţine o participaţie majoritară

publicat in M.Of. 341 din 28-apr-2020

Ordinul 71/2020 pentru modificarea şi completarea Procedurii privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015

publicat in M.Of. 341 din 28-apr-2020

Decizia 6238/2019 [A] referitoare la recursul împotriva Sentinţei civile nr. 2.226 din 27 iunie 2016 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal şi anularea secţiunii 1 a Ordinului nr. 1.733/2015 privind aprobarea procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

publicat in M.Of. 341 din 28-apr-2020

Ordinul 1846/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ''ROFERSPED'' - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă ''CFR Marfă'' - S.A. deţine o participaţie majoritară

publicat in M.Of. 341 din 28-apr-2020

Ordinul 673/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ''ROFERSPED'' - S.A., la care Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă ''CFR Marfă'' - S.A. deţine o participaţie majoritară

publicat in M.Of. 341 din 28-apr-2020