Rasfoire documente

Ordinul 93/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.508/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023

publicat in M.Of. 331 din 23-apr-2020

Ordinul 492/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 ''Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii'' din cadrul axei prioritare 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', Programul operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' 2007-2013

publicat in M.Of. 331 din 23-apr-2020

Ordinul 763/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Eurotest'' - S.A.

publicat in M.Of. 331 din 23-apr-2020

Ordinul 892/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.064/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

publicat in M.Of. 331 din 23-apr-2020

Ordinul 4135/2020 privind aprobarea Instrucţiunii pentru crearea şi/sau întărirea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar prin învăţare on-line

publicat in M.Of. 331 din 23-apr-2020

Instructiuni din 2020 pentru crearea şi/sau întărirea capacităţii sistemului de învăţământ preuniversitar prin învăţare on-line

publicat in M.Of. 331 din 23-apr-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordonanţei militare nr. 9/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 16 aprilie 2020

publicat in M.Of. 331 din 23-apr-2020

Rectificare din 2020 în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 614/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 13 aprilie 2020

publicat in M.Of. 331 din 23-apr-2020

Ordinul 1845/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 ''Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii'' din cadrul axei prioritare 1 ''Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient'', Programul operaţional sectorial ''Creşterea competitivităţii economice'' 2007-2013

publicat in M.Of. 331 din 23-apr-2020

Ordinul 1866/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Eurotest'' - S.A.

publicat in M.Of. 331 din 23-apr-2020

Ordinul 736/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Eurotest'' - S.A.

publicat in M.Of. 331 din 23-apr-2020

Ordinul M.79/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.161/2018 pentru stabilirea criteriilor de sprijinire a asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică, cu reprezentare la nivel naţional, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 331 din 23-apr-2020