Rasfoire documente

Decizia 622/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi, în special, ale art. 7 alin. (5) din aceasta, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative şi, în special, ale art. 1 alin. (3) din aceasta

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Decizia 489/2019 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Hotarirea 21/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Hotarirea 22/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Decizia 54/2020 privind revocarea domnului Nelu Stelea din funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Decizia 55/2020 privind revocarea domnului Paul Racoviţă din funcţia de inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Decizia 56/2020 privind numirea domnului Paul Racoviţă în funcţia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Decizia 57/2020 privind numirea domnului Ionuţ Cotarcea în funcţia de inspector general adjunct, cu rang de subsecretar de stat, al Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Decizia 58/2020 pentru numirea domnului Cornel Feruţă în funcţia de secretar de stat pentru afaceri globale şi strategii diplomatice în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Decizia 59/2020 pentru numirea doamnei Daniela Anda Grigore Gîtman în funcţia de secretar de stat pentru relaţii interinstituţionale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020

Ordinul 220/2019 privind aprobarea Procedurii de notificare pentru racordarea la reţelele electrice de interes public a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a centralelor electrice formate din module generatoare, care se racordează la reţelele electrice de interes public prin intermediul sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu, şi de verificare a conformităţii acestora

publicat in M.Of. 33 din 17-ian-2020