Rasfoire documente

Hotarirea 318/2020 privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

publicat in M.Of. 337 din 27-apr-2020

Decizia 223/2020 privind înfiinţarea Comitetului pentru Parteneriatul cu Mediul de Afaceri

publicat in M.Of. 337 din 27-apr-2020

Decizia 572/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 253 alin. (6) şi ale art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi ale art. 460 alin. (8) şi ale art. 489 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 337 din 27-apr-2020

Hotarirea 314/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 858/2011 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a Programului de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 185/2011 privind stabilirea unor măsuri în vederea finanţării unor proiecte şi programe din bugetul Fondului pentru mediu

publicat in M.Of. 337 din 27-apr-2020

Hotarirea 317/2020 pentru modificarea art. 10 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

publicat in M.Of. 337 din 27-apr-2020

Decizia 224/2020 privind înfiinţarea Comitetului pentru Parteneriatul cu Societatea Civilă

publicat in M.Of. 337 din 27-apr-2020

Decizia 225/2020 privind înfiinţarea Comitetului pentru Autorităţile Locale

publicat in M.Of. 337 din 27-apr-2020

Decizia 226/2020 privind înfiinţarea Comitetului pentru monitorizarea îndeplinirii condiţiilor prealabile

publicat in M.Of. 337 din 27-apr-2020

Regulamentul 9/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative ale Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 337 din 27-apr-2020