Rasfoire documente

Ordinul 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

publicat in M.Of. 335 din 24-apr-2020

Decizia 827/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 204 alin. (3) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 335 din 24-apr-2020

Decizia 866/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 44 alin. (22) şi (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 335 din 24-apr-2020

Ordinul 109/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

publicat in M.Of. 335 din 24-apr-2020

Ordinul 684/2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuţiei în afara teritoriului României de produse biocide utilizate pentru a asigura prevenţia apariţiei afecţiunilor asociate infecţiei cu SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 335 din 24-apr-2020

Ordinul 849/2020 pentru aprobarea modelului de declaraţie pe propria răspundere prevăzută la art. XV alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 335 din 24-apr-2020