Rasfoire documente

Decizia 501/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 61^1 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

publicat in M.Of. 334 din 24-apr-2020

Decizia 825/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 479, art. 482 lit. h) şi ale art. 484 alin. (1) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 334 din 24-apr-2020

Ordinul 64/2020 pentru completarea art. 214 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 14/2018

publicat in M.Of. 334 din 24-apr-2020

Ordinul 432/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ''Exploatare Sistem Zonal Prahova'' - S.A.

publicat in M.Of. 334 din 24-apr-2020

Ordinul 758/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 334 din 24-apr-2020

Ordinul 945/2020 pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.040/2018 privind stabilirea operaţiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA

publicat in M.Of. 334 din 24-apr-2020

Ordinul 734/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ''Exploatare Sistem Zonal Prahova'' - S.A.

publicat in M.Of. 334 din 24-apr-2020

Ordinul 1851/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ''Exploatare Sistem Zonal Prahova'' - S.A.

publicat in M.Of. 334 din 24-apr-2020

Ordinul 1872/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 334 din 24-apr-2020

Ordinul 769/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 334 din 24-apr-2020