Rasfoire documente

Regulament din 2020 privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice

publicat in M.Of. 320 din 16-apr-2020

Regulament din 2020 privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice

publicat in M.Of. 320 din 16-apr-2020

Hotarirea 4/2020 pentru încuviinţarea măsurii adoptate de Preşedintele României privind prelungirea stării de urgenţă pe întreg teritoriul României

publicat in M.Of. 320 din 16-apr-2020

Hotarirea 305/2020 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

publicat in M.Of. 320 din 16-apr-2020

Ordinul 97/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice

publicat in M.Of. 320 din 16-apr-2020

Ordinul 63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice

publicat in M.Of. 320 din 16-apr-2020

Hotarirea 284/2020 pentru modificarea titlului VIII ''Accize şi alte taxe speciale'' din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

publicat in M.Of. 320 din 16-apr-2020

Ordinul 88/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 310/2019 privind nominalizarea şi autorizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale

publicat in M.Of. 320 din 16-apr-2020