Rasfoire documente

Decretul 40/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Decretul 41/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Decretul 42/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Decizia 653/2019 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală, cu referire la Decizia nr. 11 din 22 aprilie 2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Decretul 43/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Decizia 611/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 23 din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări, precum şi a prevederilor art. 12 alin. (1), art. 13, art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (2)-(4) şi art. 16-18 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Decretul 39/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 12/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Brăila de către doamna Sterea Rada

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 13/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Călăraşi de către domnul Beştea Mihăiţă-Constantin

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 14/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Danci Ioan-Alin

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 15/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Covasna de către domnul Radocea Necolae-Viorel

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 16/2020 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Jîjîie Antonel, subprefect al judeţului Dâmboviţa

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 17/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Ilfov de către domnul Voicu Vincenţiu

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 18/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Maramureş de către domnul Cosma Alexandru

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 19/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Vrancea de către doamna Stoica Cristina

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Hotarirea 20/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al municipiului Bucureşti de către domnul Cîrstea Corneliu

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Ordinul 9/2020 pentru modificarea Instrucţiunilor tehnice privind conţinutul-cadru şi modul de întocmire a Cărţii miniere, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 103/2002

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020

Ordinul 46/2020 privind desemnarea Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale din cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice

publicat in M.Of. 32 din 17-ian-2020