Rasfoire documente

Ordinul 653/2020 privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 329 din 23-apr-2020

Decizia 857/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 35 teza a doua din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 329 din 23-apr-2020

Decizia 864/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, precum şi ale art. 47 şi art. 48 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

publicat in M.Of. 329 din 23-apr-2020

Hotarirea 302/2020 privind recunoaşterea Fundaţiei Culturale ''Vigado'' ca fiind de utilitate publică

publicat in M.Of. 329 din 23-apr-2020

Hotarirea 308/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor

publicat in M.Of. 329 din 23-apr-2020

Hotarirea 310/2020 privind modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a dării în concesiune către Compania Naţională ''Administraţia Porturilor Maritime'' - S.A. Constanţa a unor bunuri imobile aflate în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., unităţi aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, precum şi înscrierea în inventarul centralizat a unor bunuri din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi concesiunea Companiei Naţionale ''Administraţia Porturilor Maritime'' - S.A. Constanţa în urma finalizării unor lucrări de investiţii

publicat in M.Of. 329 din 23-apr-2020