Rasfoire documente

Ordinul 981/2020 pentru completarea art. 24 din Metodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi silvicultură nr. 837/2014

publicat in M.Of. 327 din 22-apr-2020

Decizia 9/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 11/1994 privind unele ordonanţe ale Guvernului emise în baza Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite externe, ale Legii nr. 211/1998 pentru modificarea şi completarea art. 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, ale Legii nr. 178/2003 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, ale Legii nr. 98/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, ale Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, ale Ordonanţei Guvernului nr. 104/1999 pentru modificarea şi completarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, ale Ordonanţei Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor

publicat in M.Of. 327 din 22-apr-2020

Decizia 135/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 282 alin. (4) lit. a), ale art. 347 alin. (4) şi ale art. 425^1 alin. (7) pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 327 din 22-apr-2020

Hotarirea 311/2020 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2013 privind declararea de interes public şi de importanţă naţională a Campionatului European de Fotbal 2020, precum şi a candidaturii României pentru organizarea la Bucureşti a unor meciuri din cadrul Turneului final

publicat in M.Of. 327 din 22-apr-2020

Hotarirea 312/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuţi la art. X alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare

publicat in M.Of. 327 din 22-apr-2020

Hotarirea 313/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Regiei Autonome ''Imprimeria Băncii Naţionale a României'', aflată în subordinea Băncii Naţionale a României

publicat in M.Of. 327 din 22-apr-2020

Ordinul 643/2020 privind aprobarea modalităţii de plată şi pontaj pentru personalul detaşat sau delegat din unităţile sanitare publice pe durata stării de urgenţă

publicat in M.Of. 327 din 22-apr-2020

Hotarirea 15/2020 privind modificarea art. 30 alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de disciplină din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 74/2013

publicat in M.Of. 327 din 22-apr-2020

Ordinul 472/2020 privind aprobarea modalităţii de plată şi pontaj pentru personalul detaşat sau delegat din unităţile sanitare publice pe durata stării de urgenţă

publicat in M.Of. 327 din 22-apr-2020