Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 325 din 21-apr-2020

Ordonanta urgenta 52/2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19

publicat in M.Of. 325 din 21-apr-2020

Hotarirea 300/2020 privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.049/2013 pentru aprobarea Planului de management şi a Regulamentului Parcului Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina, precum şi pentru instituirea unor măsuri în domeniul managementului Parcului Natural Grădiştea Muncelului - Cioclovina

publicat in M.Of. 325 din 21-apr-2020

Decizia 220/2020 privind numirea domnului Mario De Mezzo în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

publicat in M.Of. 325 din 21-apr-2020

Ordinul 639/2020 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

publicat in M.Of. 325 din 21-apr-2020

Ordinul 934/2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 962/2016 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

publicat in M.Of. 325 din 21-apr-2020

Ordinul 936/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 147/2020 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

publicat in M.Of. 325 din 21-apr-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului ministrul mediului, apelor şi pădurilor nr. 452/2020 privind modificarea şi completarea anexei nr. 3 la Legea nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 20 martie 2020

publicat in M.Of. 325 din 21-apr-2020

Ordinul 935/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

publicat in M.Of. 325 din 21-apr-2020