Rasfoire documente

Decizia 41/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (2) fraza a doua şi alin. (5^1) şi (8) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 324 din 21-apr-2020

Hotarirea 274/2020 privind aprobarea modelului steagului comunei Tomşani, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 324 din 21-apr-2020

Hotarirea 307/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea ''Complexul Energetic Oltenia'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

publicat in M.Of. 324 din 21-apr-2020

Ordinul 634/2020 privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 860/2013 pentru aprobarea criteriilor de acreditare în domeniul transplantului de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

publicat in M.Of. 324 din 21-apr-2020

Ordinul 890/2020 pentru aprobarea Procedurii de comercializare a benzinei şi motorinei pe perioada stării de urgenţă pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 324 din 21-apr-2020

Hotarirea 7/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2017

publicat in M.Of. 324 din 21-apr-2020

Procedura din 2020 de comercializare a benzinei şi motorinei pe perioada stării de urgenţă pe teritoriul României, instituite prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 324 din 21-apr-2020