Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 47/2020 pentru stabilirea, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, a condiţiilor de comercializare a benzinei şi motorinei în contextul crizei economice generate de pandemia SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 313 din 14-apr-2020

Ordinul 100/2020 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Sălcioara din judeţul Tulcea, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 313 din 14-apr-2020

Decizia 63/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

publicat in M.Of. 313 din 14-apr-2020

Hotarirea 293/2020 privind aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării activităţii OCDE pentru efectuarea studiului ''Analiză bugetară la nivelul României''

publicat in M.Of. 313 din 14-apr-2020

Hotarirea 295/2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Basarab I'' al Judeţului Dâmboviţa

publicat in M.Of. 313 din 14-apr-2020

Ordinul M.74/2020 pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării nr. M.44/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul imobiliar al Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 313 din 14-apr-2020

Ordinul 101/2020 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii CD 10 APT Bordei Verde din judeţul Brăila, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 313 din 14-apr-2020

Ordinul 102/2020 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii Orlea din judeţul Olt, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 313 din 14-apr-2020

Ordinul 776/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii ''Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR'' - S.A.

publicat in M.Of. 313 din 14-apr-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 212/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. - Marfă'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 20 martie 2020

publicat in M.Of. 313 din 14-apr-2020

Rectificare din 2020 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 577/2020 privind desemnarea din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti a coordonatorilor pentru gestionarea situaţiei COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 2020

publicat in M.Of. 313 din 14-apr-2020

Ordinul 1850/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii ''Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR'' - S.A.

publicat in M.Of. 313 din 14-apr-2020

Ordinul 712/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii ''Grup Exploatare şi Întreţinere Palat CFR'' - S.A.

publicat in M.Of. 313 din 14-apr-2020