Rasfoire documente

Decizia 592/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 lit. a) şi ale art. 27 lit. d) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

publicat in M.Of. 310 din 14-apr-2020

Hotarirea 286/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale ''Imprimeria Naţională'' - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice

publicat in M.Of. 310 din 14-apr-2020

Hotarirea 287/2020 privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020

publicat in M.Of. 310 din 14-apr-2020

Ordinul 8/2020 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de transmitere către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a informaţiilor tehnico-operaţionale de interes pentru Sistemul de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă ''RO-ALERT''

publicat in M.Of. 310 din 14-apr-2020

Procedura din 2020 privind modalitatea de transmitere către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale a informaţiilor tehnico-operaţionale de interes pentru Sistemul de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă ''RO-ALERT''

publicat in M.Of. 310 din 14-apr-2020

Ordinul 1396/2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.999/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

publicat in M.Of. 310 din 14-apr-2020