Rasfoire documente

Ordonanta urgenta 2/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a art. I pct. 1 din Legea nr. 14/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Decizia 696/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 442 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Decizia 53/2020 privind numirea doamnei Alexandra Toader în funcţia de preşedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Ordinul 29/C/2020 pentru aprobarea procedurilor prevăzute de art. 41 din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Procedura din 2020 îndreptării erorilor materiale din culpa operatorului/agentului conţinute în avizele de înscriere

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Procedura din 2020 reactivării avizelor a căror stingere a fost efectuată eronat în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Procedura din 2020 eliberării proceselor-verbale de căutare în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi de certificare a proceselor-verbale de căutare întocmite de către operatori şi agenţii împuterniciţi ai operatorilor

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020

Procedura din 2020 eliberării copiilor şi/sau copierii informaţiilor conţinute în înscrierile efectuate în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară prin accesarea interfeţei publice a Registrului (portalul internet), cu respectarea dreptului oricărei persoane de a consulta şi de a tipări în mod liber informaţiile disponibile în interfaţa publică

publicat in M.Of. 31 din 16-ian-2020