Rasfoire documente

Decizia 5/2020 [R] privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 56^1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

publicat in M.Of. 315 din 15-apr-2020

Decizia 86/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 206^26 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 315 din 15-apr-2020

Ordinul 135/2020 privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în data de 1 aprilie 2020

publicat in M.Of. 315 din 15-apr-2020

Ordinul 622/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei

publicat in M.Of. 315 din 15-apr-2020

Ordinul 1798/2020 privind prospectul de emisiune a unui titlu de stat emis în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

publicat in M.Of. 315 din 15-apr-2020

Ordinul 621/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 577/2020 privind desemnarea din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti a coordonatorilor pentru gestionarea situaţiei COVID-19 pentru regiunile de dezvoltare ale României

publicat in M.Of. 315 din 15-apr-2020