Rasfoire documente

Norma 22/2020 privind modificarea temporară a limitei maxime aplicabile investiţiilor fondurilor de pensii private în titluri de stat

publicat in M.Of. 302 din 10-apr-2020

Decizia 773/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 293 alin. (4) din Codul de procedură penală şi art. 467 alin. 2 din Codul de procedură penală din 1968

publicat in M.Of. 302 din 10-apr-2020

Decizia 54/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 24 alin. (5) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

publicat in M.Of. 302 din 10-apr-2020

Hotarirea 278/2020 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2019 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Navă specializată de căutare şi salvare pe mare cu capacitatea de 100 persoane salvate''

publicat in M.Of. 302 din 10-apr-2020

Ordinul 1385/2020 privind aplicarea prevederilor art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

publicat in M.Of. 302 din 10-apr-2020

Ordinul 1828/2020 privind instituirea unor măsuri pentru înregistrarea persoanelor autorizate să dispună plăţi din conturile instituţiilor publice la funcţionalităţile sistemului naţional de raportare - Forexebug prin ''Punctul Unic de Acces''

publicat in M.Of. 302 din 10-apr-2020

Ordinul 1786/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

publicat in M.Of. 302 din 10-apr-2020

Ordinul 576/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

publicat in M.Of. 302 din 10-apr-2020

Ordinul 1830/2020 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 583/2016 pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

publicat in M.Of. 302 din 10-apr-2020

Ordinul 3375/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Editura Didactică şi Pedagogică - S.A.

publicat in M.Of. 302 din 10-apr-2020

Ordinul 4019/2020 privind suspendarea organizării şi desfăşurării evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a, a simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2019-2020

publicat in M.Of. 302 din 10-apr-2020

Hotarirea 20/118/2020 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2019 până la data de 15 aprilie 2020

publicat in M.Of. 302 din 10-apr-2020