Rasfoire documente

Decizia 3/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 7 alin. (2) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 307 din 13-apr-2020

Decizia 11/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 307 din 13-apr-2020

Hotarirea 277/2020 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie

publicat in M.Of. 307 din 13-apr-2020

Ordinul 1395/2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.988/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

publicat in M.Of. 307 din 13-apr-2020

Norma 25/2020 pentru prorogarea termenelor de depunere a situaţiilor financiare anuale din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private

publicat in M.Of. 307 din 13-apr-2020

Ordinul 37/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

publicat in M.Of. 307 din 13-apr-2020

Ordinul 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

publicat in M.Of. 307 din 13-apr-2020

Ordinul 1382/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

publicat in M.Of. 307 din 13-apr-2020

Ordinul 1642/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

publicat in M.Of. 307 din 13-apr-2020

Ordinul 14297/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

publicat in M.Of. 307 din 13-apr-2020

Ordinul 746/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

publicat in M.Of. 307 din 13-apr-2020

Ordinul 20/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024

publicat in M.Of. 307 din 13-apr-2020