Rasfoire documente

Actul din 2020 CUANTUMUL TOTAL al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2019, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Social Democrat

publicat in M.Of. 305 din 10-apr-2020

Decizia 626/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (4), (5) şi (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 60/2018 pentru modificarea şi completarea art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

publicat in M.Of. 305 din 10-apr-2020

Decizia 858/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 29 alin. (9) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 21 cu privire la sintagma ''şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege'' şi ale art. 24 cu privire la sintagma ''şi alte cauze date în competenţa lor prin lege'' din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum şi a celor ale art. 97 pct. 1 cu privire la sintagma ''şi a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege'' şi art. 483 alin. (1) cu privire la sintagma ''şi alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege sunt supuse recursului'' din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 305 din 10-apr-2020

Hotarirea 285/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar

publicat in M.Of. 305 din 10-apr-2020

Decizia 212/2020 pentru numirea domnului Radu Lebădă în funcţia de subsecretar de stat la Ministerul Tineretului şi Sportului

publicat in M.Of. 305 din 10-apr-2020

Decizia 213/2020 privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Radu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 305 din 10-apr-2020

Ordinul 875/2020 pentru aprobarea procedurii de avizare a zborurilor care intră sub incidenţa art. 10 alin. (1) din Ordonanţa militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

publicat in M.Of. 305 din 10-apr-2020

Procedura din 2020 de emitere a avizului pentru efectuarea zborurilor care intră sub incidenţa art. 10 alin. (1) din Ordonanţa militară nr. 7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19

publicat in M.Of. 305 din 10-apr-2020

Regulamentul 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfăşurarea adunărilor generale ale emitenţilor pe perioada existenţei stării de urgenţă generate de COVID-19

publicat in M.Of. 305 din 10-apr-2020

Circulara 10/2020 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 martie-23 aprilie 2020

publicat in M.Of. 305 din 10-apr-2020