Rasfoire documente

Decretul 35/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Decretul 36/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Decretul 37/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Decretul 38/2020 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Decizia 536/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 10, art. 16 alin. (1) şi (4), art. 18 şi ale art. 66 alin. (1) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Decretul 32/2020 privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea Muzeului Naţional ''Brătianu''

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Decretul 33/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Decretul 34/2020 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Decizia 51/2020 privind numirea doamnei Ana Guţu în funcţia de secretar de stat al Departamentului pentru relaţia cu Republica Moldova

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Ordinul 2590/2019 privind modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor, având ca obiectiv ''Creşterea numărului de angajaţi care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale pentru competitivitate/domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020'', aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 ''Locuri de muncă pentru toţi'', obiectivul specific 3.8, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 5.795/2017

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Ordinul 46/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuară

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Ordinul 62/C/2020 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor criminalistice în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi al laboratoarelor interjudeţene din subordine

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020

Legea 15/2020 pentru înfiinţarea Muzeului Naţional ''Brătianu''

publicat in M.Of. 29 din 16-ian-2020