Rasfoire documente

Hotarirea 250/2020 pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014

publicat in M.Of. 280 din 03-apr-2020

Hotarirea 251/2020 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Tribunalului Mehedinţi, precum şi declararea lui ca bun de interes naţional

publicat in M.Of. 280 din 03-apr-2020

Hotarirea 255/2020 privind achiziţia studiilor de fezabilitate destinate construirii unor noi locuri de detenţie în sistemul administraţiei penitenciare

publicat in M.Of. 280 din 03-apr-2020

Legea 37/2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi a art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 280 din 03-apr-2020

Decretul 225/2020 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi a art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

publicat in M.Of. 280 din 03-apr-2020

Legea 38/2020 pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

publicat in M.Of. 280 din 03-apr-2020

Decretul 226/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995

publicat in M.Of. 280 din 03-apr-2020

Legea 40/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului ''Prima casă'', precum şi pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia

publicat in M.Of. 280 din 03-apr-2020

Decretul 228/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului ''Prima casă'', precum şi pentru aprobarea unor măsuri de aplicare a acestuia

publicat in M.Of. 280 din 03-apr-2020

Ordinul 1801/2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug

publicat in M.Of. 280 din 03-apr-2020

Norme Metodologice din 2020 de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug

publicat in M.Of. 280 din 03-apr-2020