Rasfoire documente

Ordinul 104/2020 privind actualizarea Catalogului naţional cu pachete, produse şi profile de protecţie INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 34/2014

publicat in M.Of. 289 din 07-apr-2020

Decizia 566/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 201, art. 204, art. 474, art. 508, art. 513 şi ale art. 1.019 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 289 din 07-apr-2020

Decizia 4/2020 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 27 alin. (1) şi ale art. 30 alin. (6) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi ale art. 28 alin. (2^1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006

publicat in M.Of. 289 din 07-apr-2020

Hotarirea 263/2020 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României

publicat in M.Of. 289 din 07-apr-2020

Ordinul 560/2020 privind modificarea anexelor la Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 594/2006 pentru aprobarea Certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu

publicat in M.Of. 289 din 07-apr-2020

Ordinul 578/2020 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 377/2017

publicat in M.Of. 289 din 07-apr-2020

Ordonanta urgenta 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice

publicat in M.Of. 289 din 07-apr-2020