Rasfoire documente

Decretul 237/2020 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019

publicat in M.Of. 288 din 06-apr-2020

Decizia 834/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 6 lit. a) teza finală, art. 10 alin. (2) teza finală, art. 11 alin. (1), (3) şi (4), art. 19 şi ale art. 38 alin. (2) lit. b), alin. (3) lit. e) şi alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 288 din 06-apr-2020

Ordinul 883/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicţiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităţilor competente pentru schimb automat de informaţii privind conturile financiare, a listei instituţiilor financiare nonraportoare şi a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internaţional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informaţii financiare

publicat in M.Of. 288 din 06-apr-2020

Rectificare din 2020 în cuprinsul Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 276/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsura 14 ''Bunăstarea animalelor'' pachet a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 şi 319 bis din 24 aprilie 2019

publicat in M.Of. 288 din 06-apr-2020