Rasfoire documente

Ordinul 61/2020 pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităţilor de producţie dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili şi a instalaţiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Legea 41/2020 pentru modificarea Legii nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc ''Prodromu'', de la Muntele Athos, Grecia

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Decretul 229/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc ''Prodromu'', de la Muntele Athos, Grecia

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Legea 42/2020 pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Decretul 230/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Legea 43/2020 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Decretul 231/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Legea 44/2020 privind instituirea Zilei Satului Românesc

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Decretul 232/2020 pentru promulgarea Legii privind instituirea Zilei Satului Românesc

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Legea 45/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Decretul 233/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Legea 46/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Decretul 234/2020 privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Legea 47/2020 pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Decretul 235/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea alineatului (2) al articolului 24 din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Legea 48/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Decretul 236/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Hotarirea 259/2020 privind plata contribuţiei financiare a României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) în Ucraina

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Hotarirea 260/2020 privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Alba, Sibiu, Cluj, Timiş, Argeş, Vaslui, Brăila, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa, Prahova, Galaţi, Giurgiu, Dâmboviţa, Bacău, Ilfov, Braşov şi municipiul Bucureşti

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Hotarirea 261/2020 pentru aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ''Transgaz'' - S.A. a terenului în suprafaţă de 0,5773 ha, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale ''Consolidarea sistemului de transport din România între Oneşti-Isaccea şi inversarea fluxului la Isaccea'' - etapa 1

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020

Hotarirea 262/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale Poşta Română - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 287 din 06-apr-2020