Rasfoire documente

Ordinul 1.819/2020 pentru modificarea şi completarea art. 6^1 din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, precum şi pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017

publicat in M.Of. 279 din 03-apr-2020

Hotarirea 236/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 279 din 03-apr-2020

Hotarirea 246/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

publicat in M.Of. 279 din 03-apr-2020

Decizia 211/2020 privind încetarea, la cerere, a exercitării, cu caracter temporar, de către doamna Loredana Hristodorescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Fondurilor Europene

publicat in M.Of. 279 din 03-apr-2020

Ordinul M.62/2020 pentru modificarea şi completarea instrucţiunilor privind realizarea obiectivelor de investiţii, recepţia construcţiilor şi stabilirea valorii finale a lucrărilor de construcţii, cuprinse în programul de investiţii al Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.151/2017

publicat in M.Of. 279 din 03-apr-2020

Ordinul 751/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii de Administrare Active Feroviare ''S.A.A.F.'' - S.A.

publicat in M.Of. 279 din 03-apr-2020

Ordinul 1800/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii de Administrare Active Feroviare ''S.A.A.F.'' - S.A.

publicat in M.Of. 279 din 03-apr-2020

Ordinul 672/2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii de Administrare Active Feroviare ''S.A.A.F.'' - S.A.

publicat in M.Of. 279 din 03-apr-2020

Norme Metodologice din 2020 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2020 privind aprobarea extinderii Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

publicat in M.Of. 279 din 03-apr-2020