Rasfoire documente

Decizia 579/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (10) şi ale art. 122 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 276 din 02-apr-2020

Decizia 580/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor

publicat in M.Of. 276 din 02-apr-2020

Decizia 772/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (3) şi (4) şi ale art. 4 alin. (9), (11) şi (13) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi a dispoziţiilor art. 172 alin. (10) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 276 din 02-apr-2020

Decizia 843/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 109 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 276 din 02-apr-2020

Hotarirea 237/2020 privind înscrierea unui imobil-clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu

publicat in M.Of. 276 din 02-apr-2020

Hotarirea 238/2020 privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes''

publicat in M.Of. 276 din 02-apr-2020

Hotarirea 239/2020 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar, pentru imobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen

publicat in M.Of. 276 din 02-apr-2020

Hotarirea 240/2020 privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0520 Timişoara

publicat in M.Of. 276 din 02-apr-2020