Rasfoire documente

Amendament din 2016 la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon

publicat in M.Of. 275 din 02-apr-2020

Ordinul 1816/2020 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.376/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi

publicat in M.Of. 275 din 02-apr-2020

Legea 30/2020 pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a părţilor, la data de 14 octombrie 2016

publicat in M.Of. 275 din 02-apr-2020

Decretul 216/2020 privind promulgarea Legii pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Kigali, în cadrul celei de-a XXVIII-a reuniuni a părţilor, la data de 14 octombrie 2016

publicat in M.Of. 275 din 02-apr-2020

Decizia 481/2019 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 243 alin. (1) şi (3) din Legea societăţilor nr. 31/1990

publicat in M.Of. 275 din 02-apr-2020

Hotarirea 256/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO

publicat in M.Of. 275 din 02-apr-2020

Decizia 195/2020 privind eliberarea domnului Gigel Caliga din funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului

publicat in M.Of. 275 din 02-apr-2020

Decizia 196/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ionela-Daniela Balaş a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice

publicat in M.Of. 275 din 02-apr-2020

Ordinul 822/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2

publicat in M.Of. 275 din 02-apr-2020

Tablou din 2020 al notarilor publici pe anul 2020

publicat in M.Of. 275 din 02-apr-2020