Rasfoire documente

Ordinul 65/2020 privind modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 274 din 01-apr-2020

Legea 28/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

publicat in M.Of. 274 din 01-apr-2020

Decretul 214/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare

publicat in M.Of. 274 din 01-apr-2020

Ordinul M.67/2020 privind abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.173/2004 pentru aprobarea ''GEO-1, Instrucţiuni pentru asigurarea geografică în Armata României''

publicat in M.Of. 274 din 01-apr-2020

Ordinul 1820/2020 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii aprilie 2020

publicat in M.Of. 274 din 01-apr-2020

Regulamentul 4/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

publicat in M.Of. 274 din 01-apr-2020

Hotarirea 30/2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România

publicat in M.Of. 274 din 01-apr-2020

Decretul 224/2020 privind retragerea unei decoraţii

publicat in M.Of. 274 din 01-apr-2020