Rasfoire documente

Decretul 217/2020 privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 266 din 31-mar-2020

Decizia 478/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 266 din 31-mar-2020

Decizia 724/2019 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 381 alin. (7) şi ale art. 383 alin. (4) din Codul de procedură penală

publicat in M.Of. 266 din 31-mar-2020

Hotarirea 221/2020 privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafaţă de 16,8810 ha, din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale ''Transgaz'' - S.A. Mediaş pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ''Conductă de transport gaze naturale DN 250 Pojorâta - Vatra Dornei''

publicat in M.Of. 266 din 31-mar-2020

Ordinul 342/2020 privind modificarea şi completarea Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002

publicat in M.Of. 266 din 31-mar-2020

Ordinul 3456/2020 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Normal ''Edustar'' din municipiul Buzău

publicat in M.Of. 266 din 31-mar-2020

Hotarirea 252/2020 privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

publicat in M.Of. 266 din 31-mar-2020