Rasfoire documente

Hotarirea 231/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale ''Administraţia Canalelor Navigabile'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 265 din 31-mar-2020

Hotarirea 232/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ''Administraţia Fluvială a Dunării de Jos'' Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 265 din 31-mar-2020

Hotarirea 233/2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome ''Registrul Auto Român'', aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

publicat in M.Of. 265 din 31-mar-2020

Ordinul 485/2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.106/2018

publicat in M.Of. 265 din 31-mar-2020

Ordinul 842/2020 privind modificarea Procedurii şi a modalităţii de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 819/2016

publicat in M.Of. 265 din 31-mar-2020

Ordinul 1793/2020 pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete

publicat in M.Of. 265 din 31-mar-2020

Norma 20/2020 pentru modificarea şi completarea Normei Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private

publicat in M.Of. 265 din 31-mar-2020

Ordinul 346/2020 privind aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ

publicat in M.Of. 265 din 31-mar-2020

Decizia 194/2020 privind numirea domnului Ionel Paul Oprea în funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 265 din 31-mar-2020